Co phan hoa Se dot pha cac TCT Buu chinh Vien thong Dien luc Xi mang Cổ phần hóa:Sẽ "đột phá" các TCT Bưu chính-Viễn thông,Điện lực,Xi măng

Nhiệm vụ cổ phần hoá (CPH) trong năm 2005 và những năm tiếp theo được xác định là rất nặng nề. Để tạo bước đột phá, đẩy nhanh tốc độ CPH..

Ra mat Tong cong ty Buu chinh Viet Nam Ra mắt Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Sáng nay (26/12), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức lễ ra mắt Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Thứ trưởng Bộ TT-TT..