Van phai co thu tuc dau tien Vẫn phải có thủ tục “đầu tiên”

Thứ năm tuần rồi tôi có dịp đến hải quan (HQ) Tân Cảng (TP.HCM) cùng với người bạn. Nhìn quanh, trong sự nhộn nhịp của các nhân viên đi làm..