Sau con mua troi van toi “Sau cơn mưa trời vẫn... tối!”

Thời điểm này chỉ còn các trung tâm (TT) dịch vụ việc làm với mặt bằng rộng từ 50m2 trở lên, bốn, năm nhân viên tư vấn đều có bằng CĐ,..