» Tìm kiếm:

Từ Vasaloppet

Tu Vasaloppet den y tuong Di bo vuot Truong Son Từ Vasaloppet đến ý tưởng “Đi bộ vượt Trường Sơn”

TS (Stockholm) - Chủ nhật vừa rồi 5-3, bất chấp gió tuyết khá mạnh và cái rét 14 độ âm, tôi tới Dalarma ở tây bắc miền trung Thụy Điển để..