» Tìm kiếm:

Từ Unocal

Tu Unocal nho den binh phap Ton Tu Từ Unocal nhớ đến binh pháp Tôn Tử

Cnooc thất bại trong việc mua lại tập đoàn dầu khí Unocal của Mỹ. Nhưng giới quan sát lại nhắc nhớ đến Binh pháp Tôn Tử và xem đây là một..