» Tìm kiếm:

Từ Qrio Nhật

Tu Qrio Nhat den robot VN Từ Qrio Nhật đến robot VN

Ngày 22-1, một thành tựu trong ngành chế tạo người máy (robot) của Nhật Bản là robot Qrio của Hãng Sony sẽ có mặt tại VN. Trong khi đó,..