» Tìm kiếm:

Tổng Thống Viktor Yuschenko

Quoc hoi Ukraina chap thuan ong Yuri Yekhanurov lam tan Thu Tuong Quốc hội Ukraina chấp thuận ông Yuri Yekhanurov làm tân Thủ Tướng

Quốc hội Ukraina đã chấp thuận ông Yuri Yekhanurov là Tân Thủ Tướng nước họ. Ông Yekhanurov, người được Tổng Thống Viktor Yuschenko đề cử,..