» Tìm kiếm:

Tạp chí Công nghiệp

TPHCM 500 ban tre tham gia Hoi thi Kien thuc tieu dung TPHCM: 500 bạn trẻ tham gia Hội thi "Kiến thức tiêu dùng"

Ngày 27/6, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, khoảng 500 bạn trẻ đã tham gia hội thi "Kiến thức tiêu dùng" với chủ đề "Thanh niên..