» Tìm kiếm:

Tạ Hiện

Lieu Hang Buom la pho di bo co thuc thi Liệu Hàng Buồm là phố đi bộ có thực thi

Sau khi thất bại trong việc lựa chọn phố Hàng Ngang - Hàng Đào - Hàng Đường cho dự án: “Đường đi bộ trong khu phố cổ ở Hà Nội”, Ban..