» Tìm kiếm:

Tạ An Khương Đông

310 gia dinh song canh man troi vi loi hua 310 gia đình sống cảnh màn trời vì... lời hứa

Nghe lời hứa tặng tôn làm mái lợp của chính quyền, 310 gia đình nghèo ở xã Tạ An Khương Đông, Cà Mau đã dỡ nhà chờ đợi. Mùa mưa bão đang..

Tin chinh quyen xa hon 300 gia dinh song canh man troi Tin chính quyền xã, hơn 300 gia đình sống cảnh màn trời

Nghe lời hứa tặng tôn làm mái lợp của chính quyền, 310 gia đình nghèo ở xã Tạ An Khương Đông, Cà Mau đã dỡ nhà chờ đợi. Mùa mưa bão đang..