» Tìm kiếm:

Tạ Đức Toàn

Nhan su moi Nhân sự mới

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam vừa bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Đức Toàn - trưởng phòng chương trình Ban thời sự thuộc Đài Tiếng nói..