» Tìm kiếm:

Tướng Nguyễn Văn Vịnh

Nguoi tho ren dao cua quan doi “Người thợ rèn dao” của quân đội

Tôi chưa được nghe tên ông. Nhưng khi đọc cuốn sách viết về ông (Tướng Nguyễn Văn Vịnh - như anh còn sống) tôi đã không ngờ được gặp hình..