» Tìm kiếm:

Tương Nam Đàn

Nhut Thanh Chuong tuong Nam Dan am tinh que xu Nghe Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn ấm tình quê xứ Nghệ

Tuy không phải là cao lương mỹ vị, nhưng hai món ăn dân dã trên đã trở nên thân thuộc không chỉ riêng cho người xứ Nghệ, mà cho cả những ai..