» Tìm kiếm:

Tương đối tính

Co nhieu mau thuan trong thuyet hap dan moi Có nhiều mâu thuẫn trong "thuyết hấp dẫn mới"

Tôi cho rằng, không cần phải các nhà khoa học quốc tế mà một học sinh lớp 12 ở Việt Nam đọc xong "công trình" của tác giả Trí cũng tìm ra..