Thi the trong tu tai lieu Thi thể trong tủ tài liệu

Ngày 4-7-1995, người ta phát hiện một xác chết phụ nữ đã bị thối rữa, giấu trong chiếc tủ sắt đựng tài liệu từ một người tài xế chở thuê...