» Tìm kiếm:

Tây Nam Hàn Quốc

Mo them tuyen bay Ha Noi Quang Chu Han Quoc Mở thêm tuyến bay Hà Nội-Quang Chu (Hàn Quốc)

Theo thỏa thuận của ngành hàng không hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, 8h (giờ Hàn Quốc) ngày 24/7, chuyến bay của Hãng Hàng không Việt Nam đã hạ..