» Tìm kiếm:

Tây Hồ Vũ Hồng Khanh

Ha Noi co 2 Pho Chu tich moi Hà Nội có 2 Phó Chủ tịch mới

Buổi sáng cuối cùng của kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội đã bầu 2 Phó Chủ tịch UBND, thay thế 2 Phó Chủ tịch về hưu (ông Đỗ Hoàng Ân và Lê Quý..