» Tìm kiếm:

Tân Việt An

Cong ty co phan phat trien Tan Viet An tuyen nhan vien Công ty cổ phần phát triển Tân Việt An tuyển nhân viên

Công ty cổ phần phát triển Tân Việt An, cần tuyển gấp 5 nhân viên kinh doanh và 1 nhân viên thiết kế với các yêu cầu sau: