» Tìm kiếm:

Tân Cảng TP HCM

Khai truong diem thong quan noi dia Song Than Khai trương điểm thông quan nội địa Sóng Thần

Tối ngày 10/2, điểm thông quan nội địa (ICD) Sóng Thần thuộc quyền quản lý của Tân Cảng TP HCM đã chính thức đi vào hoạt động. Với 200 tỷ..