» Tìm kiếm:

Suvannathera Thạch Som

Dai lao Hoa thuong thien su Suvannathera Thach Som vien tich Đại lão Hòa thượng thiền sư Suvannathera Thạch Som viên tịch

Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng thiền sư Suvannathera Thạch Som, nguyên Phó chủ tịch Ủy..