» Tìm kiếm:

Sun Jonathan Schwartz

Sun chi 1 ti USD mua lai MySQL Sun chi 1 tỉ USD mua lại MySQL

Sun Microsystems hôm qua (16/1) thông báo đã đạt được thoả thuận mua lại hãng phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Đây là động thái mới..

Sun cong bo ke hoach cat giam 5000 nhan vien Sun công bố kế hoạch cắt giảm 5.000 nhân viên

Ngày hôm qua (31/5), Sun Microsystems cho biết hãng sẽ tiến hành cắt giảm khoảng 5.000 nhân viên – tương đương với 13% tổng số nhân viên..