» Tìm kiếm:

Suối Mỏ Gà

Chinh phuc hang Phuong Hoang suoi Mo Ga Chinh phục hang Phượng Hoàng- suối Mỏ Gà

Hang Phượng Hoàng-Suối Mỏ Gà nằm kề km 42, thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên). Theo 700-800m đường lát đá với khoảng 45 phút..