» Tìm kiếm:

Steve Marachuk

Cinemax 207 Piranha II The Spawning Cinemax 20/7: Piranha II: The Spawning

Khi một học sinh bị chết trong lúc đi lặn ở biển, mẹ của bạn cậu, Anna Kimbrough đã gặp gỡ nhà sinh vật học tên Tyler Sherman để điều tra..