» Tìm kiếm:

Sony Ericsson PXi

Sony Ericsson theo buoc iPhone Sony Ericsson theo bước iPhone

Sony Ericsson có lẽ đang chuẩn bị theo bước Apple xâm nhập vào thị trường điện thoại thông minh màn hình cảm ứng. Yanko Design đã hoàn tất..