Nong bong dinh cong o TP HCM va Binh Duong Luong toi thieu khong the la muc luong chinh Nóng bỏng đình công ở TP.HCM và Bình Dương: Lương tối thiểu không thể là mức lương chính

Hàng nghìn lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã đình công với mục đích chính là đòi tăng lương. Song Vụ trưởng..