» Tìm kiếm:

Soledad Fuentes

Viet Nam cho toi nhieu cam hung "Việt Nam cho tôi nhiều cảm hứng"

TP - Phòng làm việc của Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Soledad Fuentes (trên tầng 15 tòa nhà thương mại Daeha Centre) được trang trí bằng..