» Tìm kiếm:

Sloan Digital Sky Survey

Phat hien them 2 thien ha lun Phát hiện thêm 2 thiên hà lùn

Hai nhà thiên văn học tham gia vào một dự án lớn xác định bản đồ không gian mang tên Sloan Digital Sky Survey vừa thông báo việc phát hiện..

Da co ban do vu tru chi tiet nhat Đã có bản đồ vũ trụ chi tiết nhất

Bản đồ mới là sản phẩm của Dự án Sloan Digital Sky Survey (SDSS) - chương trình hợp tác quốc tế với sự tham gia của hơn 200 nhà thiên văn..