» Tìm kiếm:

Singapore International Film Festival

Ho Phuong Dung Dien vien nu xuat sac nhat tai LHP quoc te Singapore 2005 Hồ Phương Dung: Diễn viên nữ xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Singapore 2005

11 giờ đêm 28/4, một tin nhắn bay tới: "Tối nay, Hồ Phương Dung nhận giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất tại LHP quốc tế tại Singapore..