» Tìm kiếm:

Shot Online

Game thu VN se du giai dau game online dau tien Game thủ VN sẽ dự giải đấu game online đầu tiên

Giải đấu đầu tiên trên thế giới giành riêng cho game online có tên GNGWC (Game and Game World Championship) sẽ thi đấu 3 game Silkroad..