» Tìm kiếm:

Setsuko Yamazaki

Can xa hoi hoa rong rai cong tac bao ve moi truong Cần xã hội hóa rộng rãi công tác bảo vệ môi trường

Cần thực hiện rộng rãi chủ trương xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường... Phát biểu của Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa tại lễ mitting..