» Tìm kiếm:

Sentido Común

Nguoi soan ngoi Bill Gates Người soán ngôi Bill Gates

Tính từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi tháng ông Carlos Slim Helú kiếm được 3,5 tỉ USD! Với tốc độ làm giàu khó tin này, ngày 3/7 vừa qua,..