Cong nhan Khu thuong mai Viet tai My Công nhận "Khu thương mại Việt" tại Mỹ

Trong phiên họp thường lệ ngày 5/6, các nghị sĩ thành phố San Jose, bang California - Mỹ đã thông qua việc đặt tên Khu thương mại Việt Nam..