» Tìm kiếm:

Scholastic Inc

Harry Potter tap 7 pha ky luc ve sach ban chay Harry Potter tập 7 phá kỷ lục về sách bán chạy

Không ngoài dự đoán, tập 7 Harry Potter and the Deathly Hallows của nữ văn sĩ J.K.Rowling đã trở thành cuốn sách có lượng tiêu thụ nhanh..