» Tìm kiếm:

Sayed Agha Saqib

Afghanistan pha vo ke hoach tan cong cua Taliban Afghanistan phá vỡ kế hoạch tấn công của Taliban

Các lực lượng an ninh Afghanistan đã giết chết 9 chiến binh Taliban khi các chiến binh này đang chuẩn bị tấn công vào trụ sở cảnh sát quận..