Sau 17h nhieu cay xang van ban gia cu Sau 17h nhiều cây xăng vẫn bán giá cũ

Khá nhiều cán bộ, công chức đọc được tin giảm giá xăng dầu trước giờ tan tầm đã quyết định nán lại cơ quan một chút để mua được giá mới...