» Tìm kiếm:

Samuel Akinbode Sadela

Chuyen la do day Chuyện lạ đó đây

Ông mục sư Samuel Akinbode Sadela (người Angeri) đã chứng minh cho cả thế giới thấy tình yêu không bao giờ già, bằng cách thủng thẳng đi..