» Tìm kiếm:

Samsung ZX20

Dien thoai doc tai CES 2006 Điện thoại "độc" tại CES 2006

Dòng sản phẩm điện thoại hoạt động trên mạng tốc độ cao, như Samsung ZX20, và điện thoại chơi nhạc, như Motorola Rokr E2, có vẻ như đang..