5 con de e nhat quy IV nam 2006 5 "con dế" "ẹ" nhất quý IV năm 2006

Tạp chí CNET vừa công bố danh sách những chiếc điện thoại di động dở nhất quý IV năm 2006. Đó là những "con dế" có thiết kế chẳng giống ai,..