Khai truong toa nha Saigon ICT Tower TP HCM Moi nam cung cap khoang 2.000 chuyen vien phan mem Khai trương tòa nhà Saigon ICT Tower (TP.HCM): Mỗi năm cung cấp khoảng 2.000 chuyên viên phần mềm

Ngày 14/5, Saigon Tel kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, đồng thời khai trương tòa nhà 9 tầng Saigon ICT Tower tại Công viên phần mềm Quang..

Gia cong phan mem Nhung kinh nghiem thanh cong Gia công phần mềm: Những kinh nghiệm thành công

Ở những nước phát triển mạnh về gia công phần mềm, các công ty phần mềm (PM) thường cùng nhau trao đổi kinh nghiệm thị trường gia công...