» Tìm kiếm:

S Nguyễn Ngọc Hoa

Dat co con tiep tuc dong Đất có còn... tiếp tục "động"?

Các chuyên gia địa chất khẳng định, trong tương lai vẫn có xác suất xảy ra nguy cơ động đất và gây ra rung chuyển đất đai nhà cửa với cường..