Sua ND 10 Them quyen tu chu noi rong muc tran thu nhap Sửa NĐ 10: Thêm quyền tự chủ, nới rộng mức trần thu nhập

Những đơn vị sự nghiệp có thu như bệnh viện, trường học, cơ quan báo chí, nhà văn hóa... sẽ được trao thêm quyền, nếu tự chủ hoàn toàn kinh..

Sua ND 55 Coi troi de Internet phat trien Sửa NĐ 55: “Cởi trói” để Internet phát triển

Dự thảo sửa đổi Nghị định 55 sẽ "mở" cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet không có hạ tầng, đại lý Internet... nhưng vẫn còn "mắc" ở vấn..