» Tìm kiếm:

Sở KHCN trang 2

Chat luong hang hoa Day ray vi pham Chất lượng hàng hoá: Đầy rẫy vi phạm

Xăng nhiễm aceton và không đủ định lượng; sắt thép xây dựng không đảm bảo tiêu chuẩn; hàng hoá vi phạm về chất lượng cũng như ghi nhãn.....

Thuc pham co doc to gay benh ban tran lan Thực phẩm có độc tố gây bệnh bán tràn lan

Việc Sở KHCN và Liên hiệp các Hội KHKT TP HCM công bố các mẫu trứng gà, vịt bán trên thị trường tại TP HCM có chứa chất sudan gây ung thư..

Cap duoi Ky luat Lanh dao Con cho Cấp dưới: Kỷ luật; Lãnh đạo: Còn chờ!

Vụ tiêu cực tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng, trực thuộc Sở KHCN Quảng Nam đã kéo dài từ năm 1997 đến cuối năm 2004 mới được..