» Tìm kiếm:

Sơn Điền

Lam Dong Them 5800 ho dong bao vung sau co dien thap sang Lâm Đồng: Thêm 5800 hộ đồng bào vùng sâu có điện thắp sáng

Ngày 29 tết có thêm 5800 hộ dân của 7 xã vùng sâu vùng xa là Tân Hà, Phúc Thọ, Lộc Đức, B’Lá, Tân Lạc, Gia Bắc, Sơn Điền đã được đóng..