» Tìm kiếm:

Sài Gòn Đặng Ngọc Thành

Dinh chi cong tac 2 truong an ninh tau cho khach di lau ve Đình chỉ công tác 2 trưởng an ninh tàu cho khách đi lậu vé

Hôm nay, Tổng giám đốc Công ty vận tải hành khách Sài Gòn Đặng Ngọc Thành đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 trưởng an ninh tàu..