» Tìm kiếm:

Rustem Khamitov

Nam 2030 the gioi se khat nuoc tram trong Năm 2030 thế giới sẽ "khát nước" trầm trọng

Ngày 22/3, Giám đốc Cục Môi trường Liên Bang Nga, ông Rustem Khamitov nhận định, đến năm 2030, khoảng 3 tỷ người sẽ nếm trải tình trạng..