» Tìm kiếm:

Rura Penthe

Cinemax 195 Star Trek VI The Undiscovered Country Cinemax 19/5: Star Trek VI: The Undiscovered Country

Trong khi hộ tống thủ tướng Gorkon đi ký kết hiệp ước hoà bình với Klingons, con tàu Enterprise của Kirk bị tấn công và thủ tướng bị..