Howard Dean cai to bo may phu ta van dong tranh cu Howard Dean "cải tổ" bộ máy phụ tá vận động tranh cử

Sau thất bại trong vòng bầu cử sơ bộ trước TNS John Kerry tại 2 bang New Hampsire và Iowa, ứng cử viên Howard Dean đã bắt đầu tiến hành cải..