Smartphone Vuot len chinh minh Smartphone: Vượt lên chính mình!

Điện thoại thông minh (smartphone) vốn bị bó hẹp trong một phân đoạn thì trường thì nay thiết bị liên lạc giống như một chiếc máy tính thu..