My Van dong tranh cu trong game online Mỹ: Vận động tranh cử trong game online

Để vận động tranh cử cho ứng viên tổng thống Mỹ thuộc Đảng cộng hòa Ron Paul, đội tuyên truyền trực tuyến của vị ứng cử viên này đã tiến..

Nghi si My de xuat du luat han che nhap khau tom Nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật hạn chế nhập khẩu tôm

Các hạ nghị sĩ Ron Paul (bang Texas), Jack Kingston (Georgia) và Walter Jones (Bắc Carolina) vừa đưa ra dự thảo luật HR-5578 mang tên "Công..