» Tìm kiếm:

Robert Zoelick

My keu goi xoa bo toan bo thue phi nong nghiep Mỹ kêu gọi xóa bỏ toàn bộ thuế phi nông nghiệp

Bộ trưởng thương mại Mỹ Donald Evans và Đại diện thương mại nước này Robert Zoelick hôm qua đã đệ trình lên Tổ chức Thương mại thế giới..